TranslationIndustry.ir  
  
دوشنبه 11 فروردين 1399
عضويت ...
ايميل:
 
کلمه عبور:
  ثبت نام
  رمز را فراموش کرده ام ...
Skip Navigation Links
دانشسراي ترجمهExpand دانشسراي ترجمه
خدمات ترجمهExpand خدمات ترجمه
تالار گفتگوExpand تالار گفتگو
برگزاري همايشExpand برگزاري همايش
بانک اطلاعاتيExpand بانک اطلاعاتي
کاريابي و تأمين منابع انسانيExpand کاريابي و تأمين منابع انساني
دپارتمان پژوهشExpand دپارتمان پژوهش
دانش و فناوريExpand دانش و فناوري
کتابخانه ديجيتالExpand کتابخانه ديجيتال
نشریهExpand نشریه
خدمات چاپ و نشرExpand خدمات چاپ و نشر
پايگاه اطلاع رساني ترجمهExpand پايگاه اطلاع رساني ترجمه
شوراي علمي صنعت ترجمه
معرفي دفتر کار مجازي مترجمان
کانون آگهي هاي صنعت ترجمهExpand کانون آگهي هاي صنعت ترجمه
حمايت از طرح هاي علمي
مسابقات برخط ترجمهExpand مسابقات برخط ترجمه
مزاياي عضويت-جديد
آگهي هاي استخدامي
لغت روز
لغت: factotum-n
ترجمه: آدم همه کاره، خدمتکار/Fr:factotum
فونتیک:
\fak-TOH-tuhm\
مثال:
Eng:
After graduating from college, Jerry worked for several years as an office factotum.

Fr:
Autant que je puis m`y connaître, Vous êtes factotum de monsieur notre maître. [DESTOUCHES, Le glorieux]
توضيحات:
"همه کارها را انجام بده!" انجام اين دستور سخت است، اما دقيقا همان چيزي است که از يک خدمتکار انتظار مي رود که انجام دهد. اين ترجمه همچنين ترجمه تحت اللفظي از اصطلاح لاتين "factotum" است که برگرفته از کلمات لاتين "facere" ("انجام دادن") و "totum" ("همه چيز") است. در قرن 16اُم، کلمه "factotum" در زبان انگليسي بسيار شبيه به يک نام خانوادگي استفاده ميشد، همراه با نام اشخاص براي بيان شخصيت هايي مانند "ژان مستخدم" (به معناي "ژان که همه کار خانه را انجام ميدهد"). بعد از آن زمان، ديگر لزوما مطلوب نبود که شخصي "خدمتکار" خوانده شود، اين واژه مترادف "meddler" و يا "busybody"(به معناي همه کاره) بود. در حال حاضر اين واژه اغلب براي فردي به کار ميرود که همه کاره ، سودمند و مسئول بسياري از کارهاي مختلف است.
مقالات
تغييرات گرامري درزبان انگليسي
fiogf49gjkf0d
تغييرات گرامري درزبان انگليسي
دوشنبه 22 مهر 1392 - 1:55:51 PM
  بزرگنمايي:
fiogf49gjkf0d
زبان انگليسي زباني توليدکننده است. اين زبان ممکن است به دليل ماهيت فراگير آن جهت ايجاد لغات جديد دستخوش بسياري از فرآيندهاي متفاوت واژه سازي قرار گيرند. با اين وجود ، در زمينه قابليت توليد واژه شيوه هاي جديدي مطرح شده است. اين روش ها، روش هاي فرعي واژه سازي مانند ادغام، ترکيب، و ابدال. از آنجايي که اين شيوه ها جز پديده هاي اخير واژه سازي تلقي مي شوند، هنوز مطالعه فراواني برروي آن ها صورت پذيرفته است. اگرچه محققان درمورد شيوه بررسي اين واژه ها عقايد متفاوتي دارند. تنها نکته اي که تمام اين محققان عقيده مشترکي درمورد آن دارند: اين شيوه هاي جديد متد اولا استفاده مي شوند . براي مثال، ابدال درآينده بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد و بنابراين، شيوه ابدال بخش اعظم واژگان جديدي را تشکيل مي دهد که در زبان انگليسي ظاهر مي شوند. دراين مقاله سعي برآن است که رفتار يکي از اين دو شيوه واژه سازي : يعني ابدال مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد. اين شيوه واژه سازي احتمالا ازجمله شيوه هاي جديد و بااهميت در پديده هاي واژه سازي به شمار مي آيد. ابداع موضوع جدي و جالبي است زيرا کار کردهاي فراواني دارد.

Grammatical Conversion in English:

Some new trends in lexical evolution

by Ana I. Hernández Bartolomé and Gustavo Mendiluce Cabrera
Universidad de Valladolid


1. Introduction

nglish is a very productive language. Due to its versatile nature, it can undergo many different word formation processes to create new lexicon. Some of them are much lexicalised—such as derivation or compounding. However, new trends are pointing up in the productive field. This is the case of the minor methods of word-formation—i.e. clipping, blending—and conversion. As they are recent phenomena, they have not been much studied yet. Even scholars differ in their opinions about the way they should be treated. There is only one point they all agree with: these new methods are becoming more frequently used. For example, conversion will be more active in the future, and so, it will create a great part of the new words appearing in the English language (Cannon, 1985: 415).

Conversion is particularly common in English because the basic form of nouns and verbs is identical in many cases.
This paper will attempt to analyse in depth the behaviour of one of these new word-formation methods: conversion. It is probably the most outstanding new method in the word-formation panorama. It is a curious and attractive subject because it has a wide field of action: all grammatical categories can undergo conversion to more than one word-form, it is compatible with other word-formation processes, and it has no demonstrated limitations. All these reasons make the scope of conversion nearly unlimited.


2. Definition, terminology and characteristics

"Conversion is the derivational process whereby an item changes its word-class without the addition of an affix" (Quirk, Randolph and Greenbaum, 1987: 441). Thus, when the noun `sign` (1) shifts to the verb `sign(ed)` (2) without any change in the word form we can say this is a case of conversion1. However, it does not mean that this process takes place in all the cases of homophones (Marchand, 1972: 225). Sometimes, the connection has to do with coincidences or old etymological ties that have been lost.. For example, `mind` (3 and 4) and `matter` (5 and 6) are cases of this grammatical sameness without connection by conversion—the verbs have nothing to do today with their respective noun forms in terms of semantics (ibid.: 243).

Conversion is particularly common in English because the basic form of nouns and verbs is identical in many cases (Aitchison, 1989: 160). It is usually impossible in languages with grammatical genders, declensions or conjugations (Cannon, 1985: 430).

The status of conversion is a bit unclear. It must be undoubtedly placed within the phenomena of word-formation; nevertheless, there are some doubts about whether it must be considered a branch of derivation or a separate process by itself (with the same status as derivation or compounding) (Bauer, 1983: 32).

Despite this undetermined position in grammar, some scholars assert that conversion will become even more active in the future because it is a very easy way to create new words in English (Cannon, 1985: 415). There is no way to know the number of conversions appearing every day in the spoken language, although we know this number must be high (ibid.: 429). As it is a quite recent phenomenon, the written evidence is not a fully reliable source. We will have to wait a little longer to understand its whole impact, which will surely increase in importance in the next decades.

The terminology used for this process has not been completely established yet. The most usual terms are `conversion`, because a word is converted (shifted) to a different part of speech; and `zero-derivation`, because the process is like deriving (transferring) a word into another morphological category with a zero-affix creating a semantic dependence of one word upon another (Quirk, 1997: 1558). This would imply that this affix exists—because it is grammatically meaningful—although it cannot be seen (Arbor, 1970: 46). Other less frequently used terms are `functional shift`, `functional change` or `zero-marked derivative` (Cannon, 1985: 412), denominations that express by themselves the way the process is considered to happen.

Conversion is extremely productive to increase the English lexicon because it provides an easy way to create new words from existing ones. Thus, the meaning is perfectly comprehensible and the speaker can rapidly fill a meaningful gap in his language or use fewer words (Aitchison, 1989: 161). "Conversion is a totally free process and any lexeme can undergo conversion into any of the open form classes as the need arises" (Bauer, 1983: 226). This means that any word form can be shifted to any word class, especially to open classes—nouns, verbs, etc.—and that there are not morphological restrictions. Up to date, there has only been found one restriction: derived nouns rarely undergo conversion (particularly not to verbs) (Bauer, 1983: 226). This exception is easily understood: if there already exists one word in the language, the creation of a new term for this same concept will be blocked for the economy of language. For example, the noun `denial` (7) will never shift into a verb because this word already derives from the verb `deny` (8). In that case, the conversion is blocked because `to deny` (8) and `*to denial` would mean exactly the same. However, there are some special cases in which this process seems to happen without blocking. This can be exemplified in the noun `sign` (1), converted into the verb `to sign` (2), changed by derivation (suffixation) into the noun `signal` (9) and converted into a new verb, `to signal` (10). In this case there is no blocking because these words have slight semantic differences (Bauer, 1983: 226-227).

It must be pointed out that the process of conversion has some semantic limitations: a converted word only assumes one of the range of meanings of the original word. For example, the noun `paper` has various meanings, such as "newspaper" (11), "material to wrap things" (12)... The denominal verb, though, only contains the sense of putting that material on places like walls. This shows the converted item has only converted part of the semantic field of the source item.

The aim of conversion varies with the user. Adults convey it to use fewer words, whereas children perform it in order to be understood, although they frequently produce ungrammatical utterances (Aitchison, 1989: 161). Anyway, it always helps to make communication easier. Thus, trying to gather this double functional raison d`être we have compiled our corpus of examples from international newspapers and magazines, such as The New York Times or Newsweek, and popular literature, such as the teenagers` magazines Smash Hits and Teens. The complete list of extracts can be found in the appendix.


3. Typology

There are many cases in which the process of conversion is evident. Nevertheless, conversion is not as simple as it may seem: the process is easily recognisable because both words are graphically identical; the direction of this process, though, is sometimes nearly impossible to determine. This is not very important for the speaker: he just needs a simple way to cover a gap in the language. As this paper tries to give a comprehensive vision on conversion, it will attempt to establish the direction of the process. Therefore, both the original category and the derived one will be mentioned.

The criterion to establish the original and derived item has been taken from Marchand (1972: 242-252). It focuses on several aspects:

 1. the semantic dependence (the word that reports to the meaning of the other is the derivative)
   
 2. the range of usage (the item with the smaller range of use is the converted word),
   
 3. the semantic range (the one with less semantic fields is the shifted item)
   
 4. and the phonetic shape (some suffixes express the word-class the item belongs to and, if it does not fit, this is the derivative).
   

After this analysis, intuition is still important. Verbs tend to be abstract because they represent actions and nouns are frequently concrete because they name material entities. Conversion is quickly related to shift of word-class. With this respect, it mainly produces nouns, verbs and adjectives. The major cases of conversion are from noun to verb and from verb to noun. Conversion from adjective to verb is also common, but it has a lower ratio. Other grammatical categories, including closed-class ones, can only shift to open-class categories, but not to closed-class ones (prepositions, conjunctions). In addition, it is not rare that a simple word shifts into more than one category.

3.1 Conversion from verb to noun

We shall first study the shift from verb to noun. It can be regarded from seven different points of view (Quirk, 1997: 1560). These subclassifications are not well defined in many cases. The same pair of converted words can be placed into two different categories depending on the subjectivity of their meaning. Nouns coming from verbs can express state of mind or state of sensation, like in the nouns `experience` (13), `fear` (14), `feel` (15) or `hope` (16). Nouns can also name events or activities, such is the case of `attack` (17), `alert(s)` (18) and `laugh(s)` (19). The object of the verb from which the noun is derived can be observed in `visit` (20) (with the sense of that which visits), `increase` (21) (that which increases), `call` (22) and `command` (23). In the fourth division the noun refers to the subject of the original verb. Examples of this kind are `clone` (24) (the living being that is cloned), `contacts` (25) or `judge` (26). Other nouns show the instrument of the primitive verb, like in `cover` (27) (something to cover with) and `start` (28). Finally, a place of the verb can also be nominalised, like in `turn` (29) (where to turn) or `rise` (9).

3.2 Conversion from noun to verb

Verbs converted from nouns have also many subclassifications (Quirk, 1997: 1561). They can express the action of putting in or on the noun, such as in pocket(ed) (30) (to put into the pocket), `film(ing)` (31) (to put into a film) and `practice` (32). These verbs can also have the meaning of "to provide with (the noun)" or "to give (the noun)", like `name` (33) (to give a name to somebody), `shape` (34) (to give shape to something) or `fuel(s)` (35). The verbs belonging to the third division will express the action done with the noun as instrument. It can be exemplified with `hammer` (36) (to hit a nail by means of a hammer), `yo-yo` (37) (to play with a yo-yo) `dot` (38) or `brake` (braking) (39). Another group of verbs has the meaning of to act as the noun with respect to something, as exemplified in `host(ed)` (40) (to act as the host of a house). Other subclassification has the sense of making something into the original noun, like in `schedule(d)` (41) (to arrange into a schedule) and `rule` (42). The last group means to send by means of the noun, that is the case of `ship(ped)` (43) or `telephone(d)` (44) (in an abstract sense).

3.3 Conversion from adjective to verb

Adjectives can also go through the process of conversion, especially to verbs. De-adjectival verbs get the meaning of "to make (adjective)". It can be easily seen by means of examples like `black(ed)` (45) (to make black), `open` (46), `slow(ing)` (47)... In some cases, when these transitive verbs are used intransitively, a secondary conversion may happen (Quirk, 1997: 1561-1562), as it will be explained later on.

3.4 Conversion from a closed category to any other category

Closed-class categories can also undergo conversion. Although their frequency is much less common, the process is not ungrammatical. All morphologic categories have examples of this kind (Cannon, 1985:425-426). Prepositions are probably the most productive ones. They can easily become adverbs, nouns and verbs. This is the case of `up` (48 and 49) and `out` (37 and 50). Conversion to noun may as well occur in adverbs like in `outside` (51) and `inside` (51); conjunctions, as regarded in `ifs` (52) and `buts` (52); interjections and non-lexical items, like `ho ho ho`s` (53) and `ha ha ha` (54); affixes such as `mini-` (55) can appear as noun (56) and proper noun (55).... Conversion to verb is frequent in onomatopoeic expressions like `buzz` (57), `beep` (57) or `woo(ing)` (58). Finally, phrase compounds can appear as adjectives, such as in `borrow-the-mower` (59), `down-to-earth` (60) or `now-it-can-be-told` (61).


4. Partial conversion

Conversion from noun to adjective and adjective to noun is rather a controversial one. It is called `partial conversion" by Quirk (1997: 1559) and Cannon (1985: 413) and `syntactic process` by Bauer (1983: 230). This peculiar process occurs when "a word of one class appears in a function which is characteristic of another word class" (Quirk, 1997: 1559). Most of these cases should not be treated as conversion but as nouns functioning as adjectives and vice versa.

4.1 Conversion from noun to adjective

There are some clues, though, to make sure conversion has taken place. In the case of adjectives coming from nouns, the hints are quite easy: they can be considered as cases of conversion only when they can appear in predicative as well as in attributive form. If the denominal adjective can be used attributively, we can affirm conversion has happened. If it can only appear predicatively, it is merely a case of partial conversion. `Mahogany music box` (62) can be used in an attributive way, "the music box is mahogany". This implies `mahogany` is a denominal adjective. However, in the predicative phrase `antiques dealers` (63) we cannot treat `antiques` as an adjective because the attributive form of this expression is ungrammatical (*dealers are antique). Another way to make sure we are in front of a case of conversion is to change a word for another similar one. For example, in `Dutch Auction` (64) we are sure the word `Dutch` is an adjective because it has the specific form of adjective. Therefore, in `South Jersey Auction` (65) or `Texas Auction` (66) we can affirm these are cases of denominal adjectives.

4.2 Conversion from adjective to noun

Adjectives can also shift into nouns, though it is not very frequent. It mainly happens in well-established patterns of adjective plus noun phrase. Nominalisation occurs when the noun is elided and the adjective is widely used as a synonym of an existing set pattern. This could be the case of `a Chinese favorite` (67).

The adjective nature in cases of partial conversion is evident, though. They are nouns from the point of view that they appear in the same syntactic position. Their grammatical nature, though, is a different one. These adjectives can still be changed to the comparative and superlative form (adjective nature). This can be exemplified in `worst` (68) and `merrier` (69). However, these adjectives cannot behave as nouns: if their number or case is changed, they will produce ungrammatical sentences. This can be seen in the case of `more` (69) in cases like "*the mores we get". If the `-s` for the plural is added to any of these items, we would get ungrammatical sentences. The case of `cutie` (70), though, could be argued. It seems to be much used and established within certain groups. This could have converted it into a lexicalised example of adjective to noun.


5. Conversion within secondary word classes

Up to this point conversion has only been considered as a shift from one grammatical category to another. However, these are not the only cases where it may happen. "The notion of conversion may be extended to changes of secondary word class, within the same major word category" (Quirk, 1997: 1563). This process has no clear terminology; for example it is called `change of secondary word class` by Quirk (1997: 1563) and `conversion as a syntactic process` by Bauer (1983: 227). Within the field of conversion, it has not been much studied because it is less evident than the classical conversion. Some scholars argue that these cases are products of syntactic processes, and so, they may not be considered as part of word-formation (they shift within the same grammatical category but not to a different one) (Bauer, 1983: 227).

5.1 Conversion within noun categories

The noun category can undergo four different kinds of secondary conversion (Quirk, 1997: 1563-1566). First, an uncountable noun can shift to a countable noun, like in the case of `supplies` (71). It can also happen the other way round, a countable noun can become an uncountable one by becoming abstract, such as in `cabaret` (72), `chief` (73) and `touch` (74). A third case occurs when a proper noun is converted into a common noun, as can be seen in `diesel(s)` (75) (person`s name), `Bordeaux` (76) (usually related to high-quality French wines but not necessarily made in that particular city), `yo-yo` (77) (trademark) or `Stradivarius` (76) (famous maker of violins). Thus, this category can be rephrased as "a product of the (proper noun)". The fourth and final type happens when nouns shift from their static nature to a dynamic meaning when they follow the progressive of the verb `to be`. Examples of this kind are `student` (78), `president` (79) and `trouper` (80). These cases assume the meaning of "temporary role or activity". This fourth type is a product of the dynamic nature of the tense of the verb; it is not a characteristic of the noun by itself. This means that these nouns would return to their static nature by eliding the progressive form.

5.2 Conversion within verb categories

Verbs may undergo four different types of conversion. The first one happens when an intransitive verb is used transitively. This type has the meaning of "to cause to (verb)". Examples of this kind are `worked a computer` (81), `stop the manual recount` (82) and `run the day-to-day operations` (83). Transitive verbs can also be used intransitively, that is the case of `closed` (84). This category has been previously converted from adjective to verb, and, afterwards, it has experienced a secondary conversion from transitive to intransitive verb. In this sense, the verb would change the meaning from "to make close" (85) (transitive use) to "to become closed" (intransitive use) (84). A third type involves intransitive nouns converted into copulas. Examples like `sat frozen` (86), `grew silent` (87), `were nailed shut` (88) or `go global` (89) are quite current in daily conversations for the economy of language. In the case of `sat frozen` (86) the strongest meaning remains with the verb, while, in the other two examples, the resulting meaning of the adjective prevails over the verbal one. Finally, verbs also shift form a monotransitive nature to a complex transitive one. Verbs commonly used with a unique object—direct or indirect—shift their behaviour and take more than one complement, as it can be seen in examples (90), (91) and (92). In `won him the award` (90), the verb `win` takes an indirect object and a direct one, although it usually takes only one direct one. The verb `make` in `make it a cabaret` (91) takes two different direct objects as well as the verb `find` in `find it very satisfying` (92).

5.3 Conversion within adjective categories

The adjective category can only be converted in two different ways. Like in the case of nouns, the static nature of adjectives can shift to a dynamic one because of the influence of the progressive form of the verb `to be`, such as in `accused` (93). The other case happens when non-gradable adjectives turn into gradable ones. This category, though, is rather difficult to find. This gradation happens in `incredulous` (94).

5.4 Conversion within adverb categories

Adverbs may also undergo secondary conversions within themselves. For example, the adverb `still` can have a temporal sense (37) or be a manner adverb (95).


6. Marginal cases of conversion

There are some few cases of conversion in which there are slight non-affixal changes. These can be considered marginal cases of conversion (Bauer, 1983: 228-229). Although the shift takes place, they are called "marginal" because of the alterations produced in the word. Words belonging to this category are a close and long-established set. This marginal group can be divided regarding two different aspects: the pronunciation and the word-stress (Quirk, 1997: 1566).

6.1 Slight changes in pronunciation

With respect to pronunciation, there are some nouns ending in voiceless fricative consonants /-s/, /-f/ and /-θ/ which are converted into verbs with the voicing of the final consonant into /-z/, /-v/ and /-δ/, respectively2. For example, the noun `use` /-s/ (96) shifts to the verb `to use` /-z/ (97) without any change but the voicing of the final consonant. There are also some examples in this category that have a change in spelling for historical reasons. This is the case of the noun `advice` /-s/ (98), which began to be written with `c` in the 16th century (Oxford English Dictionary, 1979, vol. I: 139), whereas its corresponding verb `advise` /-z/ (99) did not change its original spelling. Similarly, the noun `belief` /-f/ (100) changed from `beleeve` to `beleefe` in the 16th century, "apparently by form-analogy with pairs like grieve grief, prove proof" (Oxford English Dictionary, 1979, vol. I: 782), while the verb `believe` /-v/ (101) kept the original `v`. In all those cases the change in graphic form corresponds to the shift in sound nature from a voiceless to a voiced consonant. Therefore, the voicing is also represented graphically. This category is no longer productive.

6.2 Slight changes in stress

The other marginal type has to do with the stress pattern. There are some bisyllabic verbs which shift to nouns or adjectives with a change in word stress from the verb distribution /-´-/ to the noun and adjective pattern /´—/ (this stress shift also affects the phonetic pattern, especially the length of the vowels involved). These are the cases of the verb `conduct` (102) /kən`dVkt/ to the noun `conduct` (103) /`kQndVkt/, from the verb `protest` (104) /pr@`test/ to the noun `protest` (105) /`pr@Utest/, or from the verb `increase` (106) /iŋ`kri:s/ to the noun `increase` (107) (`iŋkri:s/. This distinction is not kept in all the varieties of English and it tends to be lost. However, the shift of stress is still productive, as the following quotation from the entry corresponding to `increase` in the Longman Pronunciation Dictionary shows (2003: 387):

The stress distinction between verb -´- and noun ´— is not always made consistently. Nevertheless, 85% of the BrE 1988 poll panel preferred to make this distinction (as against 7% preferring ´— for both verb and noun, 5% -´- for both, and 3% ´— for the verb, -´- for the noun.

There is a great amount of phrasal verbs which are being nominalised with a change in the stress patterns, such as in `layoffs` (108), `outbreak` (109) or `outlets` (110).


7. Conclusions

Most new words are not as new as we tend to think. They are just readjustments within the same language, like additions to existing items or recombination of elements. This is where the field of action of conversion may be placed, and that is why this type of morphological studies reveals interesting aspects in the diachronic evolution of the English language.

There are evident cases of conversion from one part of speech to another, unclear cases in which the grammatical category is not definitely shifted, secondary changes within the same word and marginal cases where the change has produced slight modifications.

The real examples provided indicate the high frequency of this process. It is quite a common phenomenon is everyday English. In addition, it is not a great source of problems for nonnative speakers and translators because the meaning of converted items is easily recognisable. However, nonnatives and translators are strongly advised to be taught conversion so that their passive knowledge of it can be turned into an active skill, with the subsequent lexical enlargement for their everyday communication.


Notes

1 Hereafter, the figure in brackets refers to the number of example as classified in the appendix containing our corpus of examples.

2 All the phonetic transcriptions were taken from the Longman Pronunciation Dictionary.

 


Appendix: corpus of examples

 1. Gore showed no sign of pain or remorse.
   
 2. The Goreans quickly pointed out that there had already been a hand count in the Florida presidential race, and that Bush himself had signed a law calling for their use in Texas.
   
 3. "Hillary`s going to be working, and I wouldn`t mind sticking around," he told a close friend the other day.
   
 4. Twice a month, Ralph Petley stands at rapt attention in the fluid semicircle of about 80 bidders, his mind on the single goal of sending a shipment of antiques to Texas auction houses.
   
 5. At times during the campaign, Mr. Bush simply seemed to be selling his infectious optimism to the point that it almost did not seem to matter how much he tortured the English language or what he was really trying to say.
   
 6. For that matter, it was still not quite clear what "the right thing" was.
   
 7. This embrace included an emphatic rejection of denial or minimization of the Holocaust.
   
 8. The Florida manual recount process is being used to eliminate any possibility of an orderly, rational, and final end to the election, and to deny the protections of the Constitution not only to the parties who brought the case, but to all Americans.
   
 9. A few days ago in Manhattan, Ms. Yrjola was in her apartment in the middle of a high-rise in the middle of everywhere when she could not even get a decent signal on her handset.
   
 10. Laughter seems to signal an attempt to ingratiate oneself: in India, notes Provine, men of lower castes giggle when addressing men of higher castes, but never the other way round.
   
 11. His wife was reading the paper, too nervous to deal with it.
   
 12. A tiny dangling piece of paper—a hanging chad—remains and can fall back to fill the hole in the card.
   
 13. The election had been "the most emotionally draining experience of my life.
   
 14. Yet one day they may long for a time when mothers shopped and left babies, without fear, in strollers on the sidewalk, and everyone had a right to a home, free education and medical care.
   
 15. But the race between George Bush and Al Gore at times did have the feel of a death struggle.
   
 16. Families is where our nation takes hope, where wings take dream.
   
 17. More than half of the incidents involve loss of consciousness or a heart attack.
   
 18. OnStar, Opel`s wireless call center, is staffed 24/7 for traffic alerts, directions and help.
   
 19. He called Gore at 4:18 a.m. and had a few laughs about the unpredictability of life.
   
 20. Whenever Putin travels abroad—during his recent visit to India, for example—he`s invariably shadowed by Gazprom CEO Rem Vyakhirev.
   
 21. Another good reason for all the new affordable technology is the steady increase in computing power that we also see in our homes and offices.
   
 22. Like his Biblical namesake, Noah got the call to do no less than save the world`s endangered creatures—and he doesn`t even get a divine helping hand, as far as we know.
   
 23. Meanwhile, connected cars will soon be able to receive e-mail and traffic and weather information, all activated by voice command.
   
 24. Noah will be living proof that one animal is able to carry, and give birth to, a healthy animal that is the clone of a completely different species.
   
 25. The houses also maintain contacts with lawyers who place estates on sale.
   
 26. Last week a California judge ordered a recall of 1.7 million Ford vehicles, which allegedly suffer from faulty ignitions that can cause the cars to stall out in traffic.
   
 27. The conductor`s hands shown at the top of the cover are not those of Seiji Ozawa, and the music shown at bottom is not part of this season`s schedule.
   
 28. Even as the Bush family celebrated in Austin, Texas—a false start for the Bush Restoration, it turned out—the Gore team was plotting a new assault.
   
 29. Feldman, in turn, called campaign chairman Bill Daley, who called Gore, riding in a limo with Tipper up ahead.
   
 30. In fact, the recent allegation that Russian officials pocketed a $4.8 billion IMF loan date from the summer of 1998, when Chernomyrdin had already left office.
   
 31. Well, I think it was when we were in Amsterdam, filming a TV show.
   
 32. Practice other classics like the airwalk in one of your own custom-designed skate parks.
   
 33. "Eat Drink Man Woman," "Babette`s Feast" and "Big Night," to name a few.
   
 34. Often referred to as "The Father of the Nation," 63-year-old Scottish politician Donald Dewar helped to shape the future of his country by committing to devolution long before the idea picked up steam in Britain.
   
 35. As a result, Gazprom not only fuels most of Russian industry and pays 40 percent of government tax revenues, it is also Russia`s single largest source of hard currency.
   
 36. But last month talks in Geneva to hammer out the final details surprisingly stalled.
   
 37. Well, there are still four billion people out there who don`t know how to yo-yo!
   
 38. Dot a gold shadow on outer corners of lids and bend inward.
   
 39. If the antilock brake system is activated by sudden braking, Easytronic reacts just as an experienced driver would, by disengaging the clutch.
   
 40. Both were major international events and hosted roughly the same number of journalists.
   
 41. Palm Beach County officials scheduled a public meeting this afternoon to decide whether they could start a hand count.
   
 42. Judge Lewis said he would try to rule this afternoon.
   
 43. The scientists shipped batches of such cells to Iowa, where they were implanted into surrogate mother cows.
   
 44. In a gracious eight-minute televised speech from his ceremonial office next to the White House, Mr. Gore said he had telephoned Gov. George W. Bush to offer his congratulations.
   
 45. You`d have domestic production falling, whole cities blacked out, whole industries threatened.
   
 46. In tandem with Nigerian President Olusegun Obasanjo, he has challenged the West to open up international financial institutions to leaders of the developing world.
   
 47. The economy is clearly slowing, and while Mr. Cheney has warned of an impending recession born in the Clinton administration, it will be up to a Bush administration to keep it from happening.
   
 48. Up the difficulty by combining moves.
   
 49. The veep`s wife, Tipper, jumped up and down and hugged her girls and everyone else in sight.
   
 50. Young wolves from farther down the valley, out to establish their own packs, have started "prospecting" in the area, says Wick, looking to expand their range.
   
 51. "This company had a credibility gap between the image that it cultivated with the African-American community on the outside and how African-Americans were treated on the inside," said Cyrus Mehri, a plaintiffs` lawyer who negotiated a $140 million cash settlement in a discrimination suit against Texaco in 1996.
   
 52. "We bled; there`s no ifs ands or buts about that," said Carl Ware, an executive vice president who sits on Coke`s executive committee.
   
 53. Provine realized that the reason chimps cannot emit a string of "ho ho ho`s" is that they cannot make more than a single sound when they exhale or inhale.
   
 54. Humans, in contrast, can chop up a single exhalation into multiple bursts of "ha ha ha"—or words.
   
 55. Mini, which has been taken over by BMW, is creating its own niche of luxury minicar.
   
 56. Buoyed by strong passenger-car sales last year, the best in a decade, the largest automakers are continuing to build their brands by offering a full range of cars, from luxury models to practical compacts and stylistish minis.
   
 57. Then, in the buses and limousines, mobile phones began to buzz and beep.
   
 58. But while the public discussion has focused largely on the recent trend toward advertising directly to patients, the industry still spends most of its money wooing doctors.
   
 59. You would have laughed more at the borrow-the-mower joke if you had heard aloud while in a group, rather than reading it silently and alone.
   
 60. They were so down-to-earth.
   
 61. For over a year, we`ve worked gathering confidential information for a now-it-can-be-told account of the race for the White House.
   
 62. The deals come and go at a dizzying pace. Blink, and a hat stand is sold for $15, an antique mahogany sewing stand and sewing machine for $30, a mahogany music box for $75.
   
 63. A bustling stretch of three sprawling auction houses in Gloucester County is flea market central for antiques dealers from Quebec and Florida and parts of South Carolina, North Carolina and Georgia.
   
 64. Her two antique double-spool beds cost her a total of $250 at Dutch Auction Sales.
   
 65. "It is getting harder to get this merchandise for the auctions," said Mr. Babington, of South Jersey Auction.
   
 66. Twice a month, Ralph Petley stands at rapt attention in the fluid semicircle of about 80 bidders, his mind on the single goal of sending a shipment of antiques to Texas auction houses.
   
 67. From one direction comes the rich smell of frying bread, from another the aroma of boiled pork dumplings and from yet another fermented or "smelly" bean curd, a Chinese favorite.
   
 68. We have to assume the worst.
   
 69. We`ve got some older fans now, but the more the merrier—everyone`s welcome!
   
 70. You are at the movies with the cutie from chem class and your ex walks in.
   
 71. A Russian cargo rocket blasted off Thursday carrying about two tons of supplies, including food and clean clothes, for a Russian and American crew living on the International Space Station.
   
 72. Because cabaret, that`s the whole idea of it—you`re sort of sitting in the audience`s lap for an hour and a half.
   
 73. Clinton has found himself totally at home in the role of arbiter-in-chief.
   
 74. From Northern Ireland to the Middle East, the president has become known, as Pakistani Foreign Minister Abdul Sattar said last week, as a leader with "a healing touch".
   
 75. Today, more than a third of all cars sold to fuel-price-conscious Europeans are diesels, up from 25 percent just three years ago.
   
 76. Yo-Yo Ma, Cellist, says the 1712 Stradivarius he plays is "like a great Bordeaux", while his 1733 Montagna is "earthier, like a Burgundy".
   
 77. The yo-yo was invented 2,500years ago in Greece.
   
 78. Still, being a student in such a large class can be daunting, said David Kaplan, a senior from Middletown, N.J., who took Psych 101 as a freshman and is now a teaching assistant.
   
 79. In the next breath, he was speaking about being a president "willing to reach across the partisan divide and to unite this nation"—a paraphrase of Mr. Clinton`s own vow four years ago in the final days of his re-election bid, "to get away from the politics of division and embrace the politics of union."
   
 80. She was being a "trouper," said a friend, but she was "exhausted, a zombie."
   
 81. A revived Jeb Bush, the family`s techno-whiz, worked a computer to get the latest Florida vote as it dribbled in, precinct by precinct.
   
 82. Former Secretary of State James Baker announces the Bush campaign will seek an injunction to stop the manual recount in Florida.
   
 83. Tad Devine, a media consultant who had run the day-to-day operations of the Gore campaign, had finally fallen asleep at 3 a.m., when his phone rang.
   
 84. And the drama that reached such a fever pitch after the polls closed had begun a good two years earlier, with the first maneuverings in Washington and Texas.
   
 85. An auctioneer in a baseball cap sits at a high wooden podium, calling out the styles of furniture in a staccato rhythm, taking about 30 seconds to announce and close a sale.
   
 86. His oldest son, George, sat frozen in an armchair, clicking his TV remote.
   
 87. The roaring room grew silent.
   
 88. The doors and windows were nailed shut.
   
 89. The bully pulpit of the American presidency has gone global, and Clinton is making the most of it.
   
 90. But even as he accepts the peace prize, President Kim is under fire at home for the ardent peace initiatives that won him the award.
   
 91. How did you decide to make it a cabaret?
   
 92. I think they find it very satisfying to see that somebody among them could actually do something with all that subject matter besides clothes.
   
 93. Miss Ballantine, her eyes glistening, apparently with tears, attended the news conference yesterday and described the experience of being accused of cheating as "devastating."

 94.  
 95. Bush was brusque and a little incredulous.
   
 96. On a chilly late-summer morning, Pascal Wick sits perfectly still atop a rock outcropping in the French Alps.
   
 97. And DeCamp Bus Lines, which runs service between Manhattan and northern New Jersey, recently blocked the use of cell phones on its buses because of complaints from passengers.
   
 98. The idea, Mr. DiGeronimo said, is to install a fiber-optic backbone throughout the center, which includes the two 110-story towers and a concourse, so that tenants can use wireless voice and data services without interruption.
   
 99. And it is hard to imagine that Mr. Bush will not occasionally want his father on the other end of the telephone giving advice.
   
 100. They went on to advise the parents that they did not have to allow their children to be interviewed, but if they did, "you have the right to be present."
   
 101. By submerging any bitter feelings and sounding a conciliatory tone, they said, Mr. Gore could help reduce the festering tensions between Republicans and Democrats who cling to the belief that their candidate should rightfully claim the White House.
   
 102. I believe things happen for a reason, and I hope the long wait of the last five weeks will heighten a desire to move beyond the bitterness and partisanship of the past.
   
 103. Katherine Harris, the secretary of state and a Republican, announced late Wednesday night that she would not accept petitions to conduct manual recounts from Broward and Palm Beach counties, both of which had voted for Mr. Gore by large margins, to conduct such tallies.
   
 104. President-elect Bush inherits a nation whose citizens will be ready to assist him in the conduct of his large responsibilities.
   
 105. Rove instructed his staff to call network officials to complain, then he went before the cameras himself to protest publicly.
   
 106. Mr. Bush has not always been in step with his generation, staying distant from the political upheavals of the 1960`s that fueled the civil rights movement, the protests against the Vietnam War and the counterculture.
   
 107. The absentee ballots were critical: the Bush camp was counting on them to increase their man`s lead because so many came from servicemen abroad, who tended to be Bush supporters.
   
 108. Another big reason for all the new affordable technology is the steady increase in computing power that we also see in our homes and offices.
   
 109. The heavily subsidized state-run sector is drowning in red ink and layoffs.
   
 110. Outbreak of a Deadly Virus.
   
   
 111. Lately, after most media outlets started criticizing Putin, Gazprom started to demand its money back, and authorities are now accusing Media Most founder Vladimir Gusinsky of moving assets offshore to put them out of reach.

 


Bibliography

AITCHISON, J. (1989). Words in the Mind—An Introduction to the Mental Lexicon, Oxford: Basil Blackwell.

BAUER, L. (1983). English Word Formation, Cambridge: Cambridge University Press.

CANNON, G (1985). "Functional Shift in English." Linguistics. 23: 411-431.

Collins Cobuild Dictionary (1995). London: HarperCollins.

MARCHAND, H. (1972). Studies in Syntax and Word-Formation, München: Wilhem Fink.

NIDA, E. A. (1970). Morphology: The Descriptive Analysis of Words. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Oxford Dictionary of English (1994). Oxford: Oxford University Press.

Oxford English Dictionary (1979). Oxford: Clarendon Press.

QUIRK, R. and S. GREENBAUM (1987). A University Grammar of English, London: Longman.

QUIRK, R. et al. (1997). A Comprehensive Grammar of the English Language, Essex: Longman.

Wells, J. C. (2003) Longman Pronunciation Dictionary. Essex: Longman.

translation journal

 نظرات شما
افسانه همتي - 15/05/1393
با عرض سلام و باتشکر فراوان براي زحماتي که بسط دانش صنعت ترجمه متحمل مي شويد.
امروز تصادفاً به اين صفحه مراجعه کردم البته قصد قضاوت يا جسارت ندارم ولي با عرض معذرت آيا به نظر شما متن فارسي فوق يعني قسمت ترجمه شده مقدمه از لحاظ نگارشي نياز به ويرايش ندارد؟!

نام: *  
پست الکترونيک: *  
متن: *  
نظرسنجي - نتيجه (ها)
تا چه اندازه از عملکرد وبگاه صنعت ترجمه در سال 95 رضايت داريد؟بازدید امروز: 160 - بازدید دیروز: 759 - کل بازدید: 2980241
تمامي حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به سايت صنعت ترجمه ميباشد.
Copyright © 2010-2013 TranslationIndustry.ir, All rights reserved.