TranslationIndustry.ir  
  
دوشنبه 11 فروردين 1399
عضويت ...
ايميل:
 
کلمه عبور:
  ثبت نام
  رمز را فراموش کرده ام ...
Skip Navigation Links
دانشسراي ترجمهExpand دانشسراي ترجمه
خدمات ترجمهExpand خدمات ترجمه
تالار گفتگوExpand تالار گفتگو
برگزاري همايشExpand برگزاري همايش
بانک اطلاعاتيExpand بانک اطلاعاتي
کاريابي و تأمين منابع انسانيExpand کاريابي و تأمين منابع انساني
دپارتمان پژوهشExpand دپارتمان پژوهش
دانش و فناوريExpand دانش و فناوري
کتابخانه ديجيتالExpand کتابخانه ديجيتال
نشریهExpand نشریه
خدمات چاپ و نشرExpand خدمات چاپ و نشر
پايگاه اطلاع رساني ترجمهExpand پايگاه اطلاع رساني ترجمه
شوراي علمي صنعت ترجمه
معرفي دفتر کار مجازي مترجمان
کانون آگهي هاي صنعت ترجمهExpand کانون آگهي هاي صنعت ترجمه
حمايت از طرح هاي علمي
مسابقات برخط ترجمهExpand مسابقات برخط ترجمه
مزاياي عضويت-جديد
آگهي هاي استخدامي
لغت روز
لغت: factotum-n
ترجمه: آدم همه کاره، خدمتکار/Fr:factotum
فونتیک:
\fak-TOH-tuhm\
مثال:
Eng:
After graduating from college, Jerry worked for several years as an office factotum.

Fr:
Autant que je puis m`y connaître, Vous êtes factotum de monsieur notre maître. [DESTOUCHES, Le glorieux]
توضيحات:
"همه کارها را انجام بده!" انجام اين دستور سخت است، اما دقيقا همان چيزي است که از يک خدمتکار انتظار مي رود که انجام دهد. اين ترجمه همچنين ترجمه تحت اللفظي از اصطلاح لاتين "factotum" است که برگرفته از کلمات لاتين "facere" ("انجام دادن") و "totum" ("همه چيز") است. در قرن 16اُم، کلمه "factotum" در زبان انگليسي بسيار شبيه به يک نام خانوادگي استفاده ميشد، همراه با نام اشخاص براي بيان شخصيت هايي مانند "ژان مستخدم" (به معناي "ژان که همه کار خانه را انجام ميدهد"). بعد از آن زمان، ديگر لزوما مطلوب نبود که شخصي "خدمتکار" خوانده شود، اين واژه مترادف "meddler" و يا "busybody"(به معناي همه کاره) بود. در حال حاضر اين واژه اغلب براي فردي به کار ميرود که همه کاره ، سودمند و مسئول بسياري از کارهاي مختلف است.
مقالات
1 2 3 4
<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>منابع کنکور دکتري
fiogf49gjkf0d
منابع آزمون دکتري ترجمه اسفند 1394
يکشنبه 22 آذر 1394 - 11:41:14 PM
<div style="display:none">fiogf49gjkf0d</div>اخلاق حرفه اي در صنعت ترجمه
fiogf49gjkf0d
اخلاق حرفه اي در صنعت ترجمه
يکشنبه 1 تير 1393 - 3:43:08 PM
محتواي آثار ايراني ظرفيت ترجمه معکوس دارد
fiogf49gjkf0d
وي در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاري کتاب ايران (ايبنا) درباره وضعيت جريان «ترجمه معکوس» در کشور اظهار کرد: براي نوشتن کتابي در حوزه تکنيکي که به زبان‌هاي ديگر ترجمه شود، به زيرساخت‌هاي زيادي نياز است. کشور‌هاي غربي براي تاليف آثار حوزه علوم پايه و کاربردي نظام خاصي را دنبال مي‌کنند. ناشران مطرح طي قراردادي به مولفان سفارش تاليف کتاب مي‌دهند.
يکشنبه 25 خرداد 1393 - 12:30:27 PM
تغييرات گرامري درزبان انگليسي
fiogf49gjkf0d
زبان انگليسي زباني توليدکننده است. اين زبان ممکن است به دليل ماهيت فراگير آن جهت ايجاد لغات جديد دستخوش بسياري از فرآيندهاي متفاوت واژه سازي قرار گيرند. با اين وجود ، در زمينه قابليت توليد واژه شيوه هاي جديدي مطرح شده است. اين روش ها، روش هاي فرعي واژه سازي مانند ادغام، ترکيب، و ابدال. از آنجايي که اين شيوه ها جز پديده هاي اخير واژه سازي تلقي مي شوند، هنوز مطالعه فراواني برروي آن ها صورت پذيرفته است. اگرچه محققان درمورد شيوه بررسي اين واژه ها عقايد متفاوتي دارند. تنها نکته اي که تمام اين محققان عقيده مشترکي درمورد آن دارند: اين شيوه هاي جديد متد اولا استفاده مي شوند . براي مثال، ابدال درآينده بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد و بنابراين، شيوه ابدال بخش اعظم واژگان جديدي را تشکيل مي دهد که در زبان انگليسي ظاهر مي شوند. دراين مقاله سعي برآن است که رفتار يکي از اين دو شيوه واژه سازي : يعني ابدال مورد تجزيه و تحليل قرارگيرد. اين شيوه واژه سازي احتمالا ازجمله شيوه هاي جديد و بااهميت در پديده هاي واژه سازي به شمار مي آيد. ابداع موضوع جدي و جالبي است زيرا کار کردهاي فراواني دارد.
دوشنبه 22 مهر 1392 - 1:55:51 PM
نا  پيدايي در ترجمه : نقش ساختار متن
fiogf49gjkf0d
اعتقاد سنتي براين باور بوده است که آشنايي با زبان هاي مبدا و مقصد، و همچنين موضوع مورد نظر ترجمه براي ترجمه مناسب کافي به نظر مي رسد. با اين وجود، بعلت يافته هاي بدست آمده در زمينه تجزيه و تحليل متن، اکنون نقش ساختار متن در ترجمه ضروري به نظر مي رسد. بنابراين، در اين ارتباط مقاله حاضر با مقدمه اي درمورد انواع ترجمه هاي متفاوت شروع و با چندين بررسي تاريخي درمورد تجزيه و تحليل متن ادامه يافته و سپس به توصيف نگرش هاي متفاوت در زمينه تجزيه و تحليل متن اختصاص مي يابد. آنچه از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود تجزيه و تحليل متني ساختار فصاحت و بلاغت مورد استفاده ويراستاران روزنامه در زبان انگليسي و فارسي و کمک آن ها در ترجمه اين ژانر خاص مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. اين امر نشان داده خواهد شد که ويراستاران روزنامه در اين دو زبان خاص از ساختارسه وجهي "Lead," "Follow," and "Valuate" پيروي مي کنند که ترجمه اين ژانر خاص و صحت ترجمه اين زبان ها را به همراه خواهند داشت. نتيجه حاصله در اين مقاله اين خواهد بود که تجزيه و تحليل متن موجب شکل گيري ترجمه هاي صحيح تر و ترجمه هاي ارتباطي خواهند شد.
سه شنبه 16 مهر 1392 - 12:02:50 PM
بررسي تطبيقي واژگان مصطلح براي بومي سازي و بيگانه سازي از نگاه ونوتي و متخصصين چيني حوزه ترجمه
fiogf49gjkf0d
مقولات بومي سازي و بيگانه سازي در علم ترجمه شناسي در محافل ترجمه چين همچنان داغ است. تحليل هاي موجود مؤيد اين مطلب است که واژگان تخصصي بکار گرفته شده براي اين موضوع از سوي متخصصين چيني و نيز از نظر ونوتي (که خود پايه گذار اين اصطلاحات در حوزه مطالعات ترجمه بوده است) مفهوم واحدي را دنبال مي کنند. اما حقيقت امر اين است که اين واژگان معادل در دو زبان چيني و انگليسي داراي ريشه ها و معاني متفاوت است. همچنين اين واژگان براي اهداف و در زمينه هاي مختلف کاربرد دارند. اين مقاله در عمل به مقايسه تطبيقي اين اصطلاحات در دو زبان مي پردازد.
سه شنبه 9 مهر 1392 - 1:01:49 PM
بيگانه سازي /بومي سازي وYihua//Guihua: يک مطالعه مقابله اي
fiogf49gjkf0d
بحث پيرامون مبحث بيگانه سازي ، بومي سازي هنوز هم در قلمرو ترجمه چيني ها بسيار پرطرفدار است. تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد که به نظر مي رسد اين اصطلاحات بکار رفته از سوي محققان وونوتي ظاهرا مشابه باشند، اما ريشه و معناي هريک از آن ها متفاوت است و در بافت هاي متفاوت براي اهداف متفاوت بکار مي رود. دراين دو مفهوم موضوعات مشابه مورد بحث قرار نمي گيرند.
سه شنبه 9 مهر 1392 - 12:22:28 PM
پيکره در مطالعات ترجمه: مرورگونه شناسي بيکر
fiogf49gjkf0d
هدف اين مقاله ارائه شيوه بسيار انعطاف پذيرترطبقه بندي انواع پيکره متفاوت در شاخه هاي توصيفي وکاربردي مطالعات ترجمه مي باشد. بدين منظور، دراين مقاله سعي برآن است تا ازطريق بحث پيرامون هريک ازمعيارهاي انتخاب ودرمورد ويژگي هاي هريک ازآن ها، به شکل گيري مجدد گونه شناسي مدل بيکر (1374) بپردازد. انتظارمي رود که نتايج مورد انتظارمنابع گونه شناسي مناسب تري براي هرنوع محقق ويا فرهيخته ترجمه درانجام فعاليت هاي وابسته به پيکره باشد.
يکشنبه 7 مهر 1392 - 9:53:49 AM
فرآيندها، استراتژي ها و روش هاي ترجمه
fiogf49gjkf0d
به نظر مي رسد ترجمه عناصر خاص فرهنگي( (CSCs به طور کل و ترجمه آرايه ادبي کنايه به طور خاص يکي از چالش زا ترين فعاليت هايي باشد که مترجم مي بايست انجام دهد. به عبارتي ديگر، دليل اين امراين است که کنايه ها حاوي معنا ها و دلالت هاي ضمني خاصي در زبان مبدا ( (SL و فرهنگ خارجي ( (FC مي باشند اما نه لزوما در زبان مقصد و فرهنگ بومي. براي انتقال CSCs و کنايه ها به ترتيب يکسري فرآيند ها و استراتژي هايي وجود دارد که ارائه خواهند شد. هدف از مقاله حاضر بررسي دقيق احتمال وجود هرگونه شباهت ميان اين فرآيند ها واستراتژي ها و شناسايي اين امرخواهد بود که کدام يک از اين فرآيند ها و استراتژي ها نسبت به ديگر فرآيند ها و استراتژي ها کارآمدتر به نظر مي رسند.
سه شنبه 2 مهر 1392 - 10:40:24 AM
وضعيت صنعت ترجمه درعربستان سعودي
fiogf49gjkf0d
اين مطالعه اختصاص مي يابد به بررسي اولين تجزيه وتحليل بازاري صورت گرفته درمورد وضعيت صنعت ترجمه درکشورعربستان سعودي درسال 2006 وطراحي شيوه ها و شرايط مورد نياز رشد سريع مترجمان در اين کشور . ازجمله نتايج اين تحقيق نه تنها شامل ارائه اطلاعات تجربي درمورد فواصل موجود ميان آموزش مترجمان و شرايط مورد نياززندگي حرفه اي ،بلکه دربردارنده مطالبي درمورد کنارنهادن فاکتورهاي ممانعتي استفاده وترکيب فناوري هاي ترجمه (IT)است. درعربستان سعودي .
سه شنبه 19 شهريور 1392 - 12:26:40 PM
فرازبان در خدمت ترجمه
fiogf49gjkf0d
چكيده: در اين مقاله سعي بر آن است تا با تحليل فرآيند ترجمه و فعاليت مترجم و تعيين و تبيين مراحل و چارچوبهاي آن، مساله فرمول نويسي1 فرآيند ترجمه به وسيله فرا زبان2 را در حوزه ترجمه شناسي طرح كند كه خود گامي در مسير تعيين استانداردها و پارامترهاي همگاني در حوزه ترجمه است. بر اين اساس ابتدا جايگاه ويژه متن3 در فعاليت مترجم و به دنبال آن اهميت تحليل متن4 در ترجمه تبيين مي‌‌شود. نگارنده معتقد است، ترجمه شناسي با به خدمت گرفتن تحليل متن و پيشرفت و توسعه آن، مي‌‌تواند گامهاي مهمي در حل مسايل و مشكلات خود بردارد.
شنبه 9 شهريور 1392 - 10:05:02 AM
تقسيم بندي گرايش هاي سياسي وواقعيت درترجمه هاي رسانه
fiogf49gjkf0d
زندگي سياسي در دنيايي که به سمت جهاني شدن پيش مي رود، همواره تحت تاثير تغييرات بين المللي و برون مرزي است. متن نوشتاري متون سياسي رسانه مي بايست به زبان بين المللي ترجمه شوند. دراين مقاله سعي برآن است تا مشخص شود به چه نحوي ترجمه در ارتباطات رسانه اي بر دريافت کنند گان متون سياسي تاثيراتي مي گذارد. مدل انتخابي دراين تحقيق برپايه تفسير يافته هاي مدل ميانجي گفتمان جامعه ترجمه محور(TDSI)مي باشد.
چهارشنبه 6 شهريور 1392 - 11:13:48 AM
ارائه مدلي براي تجزيه وتحليل تغييرات درترجمه
fiogf49gjkf0d
انجام يکسري تغييرات درفعاليت ترجمه پديده اي غيرقابل اجتناب است. اين تحقيق به ارائه يک مدل کاربردي ومناسب جهت توصيف تجزيه وتحليل تغييرات درسطوح فرازباني وزباني درفرآيند ترجمه اختصاص دارد. اين تغييرات همچنين لاتوجه به نرم ها واصول علم ترجمه صورت مي پذيرد.
سه شنبه 5 شهريور 1392 - 2:24:49 PM
ترجمه ضرب المثل ها از زبان انگليسي به زبان فارسي
fiogf49gjkf0d
در ترجمه ضرب المثل ها از زبان انگليسي به زبان فارسي، مترجم مي بايست به مقايسه سطوح لغوي، سبکي، فرهنگي وپارامترهاي وابسته فصاحت وبلاغت زبان مبدا ومقصد بپردازد.
سه شنبه 5 شهريور 1392 - 9:57:00 AM
توصيه ها يي درمورد ترجمه: در زمان مواجه با اشتباهات فاحش درمتن اصلي چه شيوه هايي رامي توان بکاربست.
fiogf49gjkf0d
در فرآيند ترجمه مقالات علمي بومي، ممکن است مترجم با يکسري اشتباهات، خطاها ويا ابهاماتي خاص روبرو شود. از آنجايي که وفا داري به متن اصلي بسيارپراهميت است. در اين مقاله يکسري نسخه هاي پزشکي موردبررسي قرارگرفته و راه حل هايي مطرح شده است.
چهارشنبه 30 مرداد 1392 - 11:42:58 AM
1 2 3 4
نظرسنجي - نتيجه (ها)
تا چه اندازه از عملکرد وبگاه صنعت ترجمه در سال 95 رضايت داريد؟بازدید امروز: 106 - بازدید دیروز: 759 - کل بازدید: 2980187
تمامي حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به سايت صنعت ترجمه ميباشد.
Copyright © 2010-2013 TranslationIndustry.ir, All rights reserved.