کارگاه آموزشي «تربيت مترجم» در شهريورماه سال جاري برگزار خواهد شد
سه شنبه 2 مرداد 1397 - 12:52:15 PM

انجمن صنفي مترجمان شهر تهران با عنايت به مفاد مندرج در اساسنامه‌ و در راستاي نيل به اهداف آموزشي خود و با توجه به استقبال فرهيختگان اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي مي‌كند.

از آن‌جا كه آموزش ترجمه با رويکردي علمي و با استفاده‌ي کاربردي و عملي از آخرين رويکردهاي نظري در ترجمه است، اين دوره با توجه به نظريات جديد در حوزه‌ي ترجمه طراحي شده که رويکردهاي عمده در ترجمه يعني رويکرد زبان‌شناختي و رويکرد فرهنگي را در بر مي‌گيرد.

عمده توجه اين دوره بر آموزش عملي و کاربردي ترجمه متمرکز است.
 

در اين دوره شرکت کنندگان به طور مقدماتي با مفاهيم و مباحث نظري در ترجمه و ارتقا مهارت‌هاي انتقال معنا و درک مطلب در ترجمه آشنا مي‌شوند و به علاوه با شيوه‌ي ترجمه‌ي متون عمومي و ساده‌تر آشنا شده و توانايي درک مطلب و انتقال معني در ترجمه‌ي انگليسي به فارسي را پيدا خواهند کرد.

لازم به ذكر است همچون دوره‌هاي آموزشي پيشين از برگزيدكان دوره نيز در پروژه‌هاي ترجمه دعوت به همكاري مي‌شود و آثار آنان نيز پس از تأييد كارشناس و ارزيابي كيفي به چاپ خواهد رسيد. و همچنين جهت معرفي به نهادهاي متقاضي نيروي كار در اولويت خواهند بود.

برگزيدگان دوره نيز براي معرفي به نهادهاي متقاضي نيروي كار و انجام پروژه‌هاي تعاوني خدمات ترجمه انجمن مترجمان (ختام) در اولويت خواهند بود و براي ادامه همكاري و چاپ آثار برگزيده خود به ناشران معتبر معرفي خواهند شد.

دوره‌ي مذكور در 90 ساعت آموزشي و با تدريس دكتر محمدباقر برقعي برگزار خواهد شد.

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=10691
بستن   چاپ