لحظه ديدار نزديك است...
از مهر ترجمان تا آبان مترجمان همدلي جامعه‌اي مهربان
چهارشنبه 18 مهر 1397 - 12:53:33 PM

سي‌ سپتامبر روز جهاني ترجمه است، در تقويم شمسي مي‌شود هشتم مهرماه. ماه مهر، ماه مهربان. روز جهاني ترجمه، روزي از ماه مهر که به‌يمن ترجمه در تقويم مي‌درخشد. گفتم مي‌درخشد؟ دست‌کم براي اهالي دنياي ترجمه مي‌درخشد. البته در ايران، اندک سالياني‌ست که از روز جهاني ترجمه ياد مي‌کنند و گرامي‌اش مي‌دارند.

من دورۀ کارشناسي را در دانشگاه پيام‌نور شهرستان خودم گذراندم، در رشتۀ مترجمي. اولين باري که فهميدم روز جهاني ترجمه وجود دارد و يکي از روزهاي سال هم هست که در آن به‌ياد ارج‌گزاري بر مقام ترجمه و مترجم مي‌افتند، يکي از همان روزهاي دوران دانشجويي بود، استاد سرِ کلاس ...

 

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=12697
بستن   چاپ