انعقاد قرارداد ترجمه کتابي در حوزه علوم ارتباطات و رسانه
fiogf49gjkf0d
فراخوان جذب مترجم آشنا به حوزه علوم ارتباطات و رسانه
دوشنبه 2 مرداد 1391 - 1:01:41 AM
fiogf49gjkf0d
سپهر ترجمان انديشه، در راستاي اجراي نظام مديريت کيفيت خود، در هر پروژه تيمي متشکل از مدير پروژه، مترجمان، کارشناس رشته و ويراستار را تشکيل مي دهد. لذا از علاقمندان به همکاري در اين پروژه دعوت مي شود تا فايل پي دي اف نمونه پيوست را دانلود، ترجمه و از طريق بخش ارسال فايل در صفحه اصلي سايت جهت بررسي ارسال نمايند.
بديهي است در شرايط برابر، ارجحيت انتخاب اعضاي تيم ترجمه با اعضاي سايت مي باشد.
مترجمان محترم مي بايست نمونه ترجمه خود را حداکثر تا پايان روز 6 مرداد 91 ارسال نمايند. 
شرايط همکاري از قبيل حق الزحمه و مهلت پروژه متعاقب اعلام اسامي اعضاي تيم ترجمه اعلام مي گردد.
 
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=159
بستن   چاپ