مزايا عضويت در صنعت ترجمه- 92
fiogf49gjkf0d
شنبه 4 خرداد 1392 - 12:34:32 PM
fiogf49gjkf0d

به نام حضرت دوست

موسسه سپهر ترجمان انديشه افتخار دارد به عنوان پيشگام در عرصه صنعت ترجمه در کشور، ضمن ارائه خدمات مطلوب و مناسب به متقاضيان ترجمه در بازار کسب و کار، پوششي منحصر بفرد در جنبه هاي مختلف براي اعضاي جامعه ترجمه ايجاد نمايد. وبگاه صنعت ترجمه نيز که از سال 1391 با هدف ايجاد فضايي تعاملي بين اعضاي جامعه ترجمه، به صورت آزمايشي راه اندازي شده است، به لطف پروردگار و با حمايت و استقبال خيره کننده اعضاي جامعه ترجمه، در سال 92 به بهره برداري رسمي خواهد رسيد. موسسه سپهر ترجمان انديشه به پاس محبت هاي بي دريغ اعضاي خود، مزاياي ذيل را براي ايشان فراهم مي آورد تا گوشه اي از حضور ايشان را ارج نهاده باشد. اميد که همکاري با صنعت ترجمه زمينه ساز اعتلاي اين صنعت نوپا در کشور را فراهم آورد.

مزاياي عضويت صنعت ترجمه

1.       برخورداري از کد ملي صنعت ترجمه به منظور بهره مندي از خدمات موسسه در سراسر کشور

2.       برخورداري از امکانات ويژه دانشسراي صنعت ترجمه (بانک پايان نامه ها ،کتابخانه ها ،مقالات ،راديو ترجمه)

3.       دريافت اخبار ويژه همايش ها و کنفرانس ها

4.       دريافت اخبار ويژه استخدامي در سراسر کشور

5.       شرکت در برنامه هاي علمي موسسه با تخفيف ويژه و در برخي موارد رايگان (دوره هاي آموزشي ، کارگاه ها و ساير موارد)

6.       اولويت در طرح هاي حمايتي موسسه (انتشار کتاب، پروژه هاي ترجمه، مناقصه هاي ترجمه، طرح هاي علمي و پژوهشي)

7.       شرکت در مسابقات علميآموزشي به صورت رايگان (مسابقات بر خط ترجمه و ساير موارد)

8.       تخفيف و اولويت در شرکت در برنامه هاي تفريحي و ورزشي موسسه (مسابقات ورزشي، اردوهاي کوهنوردي، اردوهاي علمي تفريحي و ساير موارد)

9.       اولويت و تخفيف ويژه در استفاده از امکانات رفاهي موسسه (اقامتگاه کيش و ساير موارد)

10.   دريافت راديو ترجمه به صورت رايگان

11.   تخفيف ويژه براي خريد کتاب هاي موسسه منتشران انديشه

12.   استفاده از دفتر کار مجازي و پرونده ترجمه

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=1702
بستن   چاپ