جهت ترجمه مجموعه کتبي در حوزه ادبيات داستاني
فراخوان جذب مترجم ترکي استانبولي
fiogf49gjkf0d
جمعه 13 مرداد 1391 - 1:34:33 AM
fiogf49gjkf0d
 اطلاعيه:
بدينوسيله از کليه مترجمان توانمند زبان ترکي استانبولي که سابقه مکتوب و منتشر شده در زمينه ادبيات داستاني از زبان ترکي استانبولي به زبان فارسي را در کارنامه دارند، دعوت مي گردند تا ضمن مراجعه به قسمت ثبت رزومه سايت، اقدام به معرفي فعاليت ها و توانمندي هاي خود نمايند تا زمينه همکاري فراهم گردد. 
خاطر نشان مي سازد مترجمان ثبت نام کرده پس از تماس با ايشان مي بايست نسخه اي از آثار منتشر شده خود را به مديريت خدمات ترجمه موسسه سپهر ترجمان انديشه ارائه نمايند. ضمناً به استحضار مي رساند پروژه پيش رو ترجمه چندين جلد کتاب از زبان ترکي استانبولي به زبان فارسي است که در پايان و در صورت تأييد ترجمه، اثر ترجمه توسط انتشارات منتشران انديشه به نام مترجم به چاپ خواهد رسيد.
 
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=184
بستن   چاپ