پروژه حمايت از طرح هاي علمي
fiogf49gjkf0d
سه شنبه 28 خرداد 1392 - 8:53:02 AM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه
fiogf49gjkf0d

«حمايت از طرح هاي علمي»

صنعت ترجمه، در يک کلام پيوند دانش ترجمه با حوزه اجرا در ابعاد مختلف است. صنعت نوپاي ترجمه در ايران ، روند رو به رشد و اميدوار کننده اي را طي مي کند و با ورود دانشگاه ها و نهادهاي علمي به اين عرصه و برقراري ارتباط موثر و هدفمند با نهادهاي اجرايي ترجمه مي تواند گستردگي و سرعت بيشتري بيابد.

موسسه سپهر ترجمان انديشه به عنوان پيشگام صنعت ترجمه در ايران، در نظر دارد تا با حمايت اثربخش از طرح هاي علمي برتر و موفق در حوزه هاي اجرايي اين صنعت ضمن ايجاد انگيزه بيشتر در جامعه علمي ترجمه، رنگ و بوي علمي بيشتري را به فعاليت هاي اجرايي مترجمان و نهادهاي ترجمه ببخشد.

به همين منظور از پژوهشگران، محققان و انديشمندان صنعت ترجمه دعوت مي شود تا پروپوزال طرح هاي علمي خود را جهت بررسي و تصميم گيري به دبيرخانه شوراي علمي صنعت ترجمه ارائه کرده تا شورا نسبت به بررسي اين طرح ها اقدام و طرح هاي ارائه شده را مطابق استاندارد موسسه، دسته بندي نمايد. طرح هاي ارائه شده پس از بررسي و تأييد شورا در يکي از دو دسته ذيل قرار مي گيرند:

-         طرح طلايي

-         طرح نقره اي

طرح طلايي ؛ طرح هاي ارائه شده براي قرار گرفتن در دسته طلايي مي بايست از ويژگي هاي ذيل برخوردار باشند:

1.        نياز روز جامعه ترجمه و داراي اولويت باشند.

2.       قابليت اجرايي داشته باشند.

3.       زود بازده باشند.

4.       سودآور باشند.

5.       مبناي علمي و اجراي مطلوب و مستدل داشته باشند.

اين طرح ها با سرمايه گذاري مستقيم سپهر ترجمان انديشه اجرا مي شوند.

طرح نقره اي ؛ طرح هاي قرار گرفته در اين دسته در بردارنده ويژگي هاي ذيل هستند:

1.       امکان سنجي شده و قابل اجرا باشند.

2.       اجراي آن ها براي جامعه ترجمه سودمند باشد.

3.       مبناي علمي و پژوهشي داشته باشند.

طرح هاي اين دسته با مشارکت سپهر ترجمان انديشه اجرا مي شوند.

براي ارسال طرح هاي خود مي توانيد از روش هاي ذيل اقدام کنيد:

1.             ارسال فايل پروپوزال و اطلاعات فردي محقق از طريق رايانامه :

professional_translators@yahoo.com و info@translationindustry.ir

                توجه: حتما در موضوع رايانامه عبارت «حمايت از طرح هاي علمي» درج شود.

2.             ارسال لوح فشرده حاوي پروپوزال طرح و اطلاعات فردي به نشاني دبيرخانه:

نشاني: تهران- خيابان جمهوري، نرسيده به پل حافظ، خيابان لاله، بن بست مهبد، پلاک 3، واحد 18

شماره تماس: 66753138 و 66752678

شايان ذکر است در بررسي طرح هاي ارائه شده به دبيرخانه، اعضاي محترم وبگاه صنعت ترجمه در اولويت قرار دارند. عزيزاني که مايل به عضويت در وبگاه صنعت ترجمه هستند مي توانند پس از مطالعه مزاياي عضويت، از طريق لينک ثبت نام اقدام به عضويت نمايند.

سپهر ترجمان انديشه اميدوار است با ايجاد فضاي حمايتي مطلوب از دستاوردهاي علمي پژوهشگران توانمند، بتواند سرعت بيشتري به توسعه و رشد صنعت ترجمه در کشور ببخشد.

 

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=1866
بستن   چاپ