رابطه ميان دانش دستوري زبان انگليسي و توانايي ترجمه فارسي به انگليسي در دانشجويان موسسات عالي و آموزشگاه‌ها
fiogf49gjkf0d
يکشنبه 16 تير 1392 - 10:36:24 AM
دانشجو : نسرين ميريان
 
 

استاد راهنما :  دکتر فرزانه فرح زاد
 
 

استاد مشاور :  دکتر غلامرضا تجويدي

 

                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

 

جهت دريافت چکيده پايان نامه روي قسمت acrobat reader کليک نماييد

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=1996
بستن   چاپ