رابطه بين توانايي نگارش انگليسي و توانايي ترجمه فارسي به انگليسي
fiogf49gjkf0d
چهارشنبه 2 مرداد 1392 - 10:08:19 AM
دانشجو :حسن اکبري پاکدامن
 

استاد راهنما :  دکتر احمد صديقي
 
 

استاد مشاور :  دکتر فرزانه فرح زاد

 

                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

 


جهت دريافت چکيده پايان نامه روي قسمت آکروبات ريدر کليک نماييد

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2152
بستن   چاپ