راديو ترجمه- شماره 5: هفته سوم تير 1392
fiogf49gjkf0d
پنجشنبه 24 مرداد 1392 - 11:29:44 AM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه


 در اين راديو ترجم خواهيد شنيد:
-   تازه هاي نشر (ترجمه)
-  حمايت از طرح هاي علمي صنعت ترجمه
-   المپيک ترجمه برگزار خواهد شد
-   جشنواره ها و همايش ها
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2292
بستن   چاپ