دو روش ارزشيابي ترجمه دانشجويان: مسئله روايي
fiogf49gjkf0d
سه شنبه 19 شهريور 1392 - 2:07:53 PM
دانشجو : بابک محمدي
 
استاد راهنما :  دکتر فرزانه فرح زاد

استاد مشاور :  دکتر احمد صديقي

                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

جهت دريافت چکيده پايان نامه روي قسمت آکروبات ريدر کليک نماييد

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2561
بستن   چاپ