جنسيت در ترجمه
fiogf49gjkf0d
چهارشنبه 27 شهريور 1392 - 1:38:17 PM
دانشجو : مليسا طاوسي
 
استاد راهنما :  دکتر فرزانه فرح زاد

استاد مشاور :  دکتر غلامرضا تجويدي

                   دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

جهت دريافت چکيده پايان نامه روي قسمت آکروبات ريدر کليک نماييد


http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2627
بستن   چاپ