مدير پروژه ترجمه ادبي AM-92 معرفي شد.
fiogf49gjkf0d
دوشنبه 13 آبان 1392 - 3:12:27 PM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه
صنوبر رضاخاني که به عنوان مدير پروژه ترجمه ادبي AM-92 برگزيده شد از  مترجمان توانمند حوزه ادبي است که برخي آثار ترجمه اي وي به شرح ذيلند:
 - رمان جاده، نوشته کورمک مک کارتي
- راز الن، نوشته جين بوکر
- خاک سپيد نرم، نوشته سينتيا رايلنت
وي همچنين در نخستين دوره مسابقات برخط ترجمه تحت عنوان ترجمان عاشورا مقام دوم را کسب کرد.
حال رضاخاني مي بايست از ميان نمونه هاي متعدد ارسالي جهت همکاري در اين پروژه اعضاي تيم خود را برگزيند. 
 
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=2977
بستن   چاپ