وجود ضعف زيرساخت‌ها در ترجمه معکوس
محتواي آثار ايراني ظرفيت ترجمه معکوس دارد
fiogf49gjkf0d
محمد عشقي، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
يکشنبه 25 خرداد 1393 - 12:30:27 PM
ايبنا

وي افزود:‌ زيرساخت‌ها شامل دو بخش سخت‌افزار‌ها يعني ناشران و نرم‌افزار‌ها يعني قانون‌اند. قانون در حوزه نشر و تاليف کتاب

سيستم طرح تقاضا براساس يک پروژه نيازسنجي شده از سوي ناشران در ايران وجود ندارد. براي آثار حوزه علوم‌انساني اين جريان وجود دارد اما در حوزه توليد آثار علوم پايه اين جريان وجود ندارد، چراکه تقاضا، براي تاليف اين آثار بايد از سوي صنعت به دانشگاه منتقل شود 
با ضعف جدي مواجه است. 
 
عشقي در ادامه گفت: البته ناشران مطرح بين‌المللي از قبل براساس يک نياز‌سنجي از فضاي جامعه، دانشگاه و مراکز صنعتي موضوع تاليف کتاب را در اختيار مولفان قرار مي‌دهند. به عبارتي ديگر جريان تاليف به‌‌صورت يک پروژه دنبال مي‌شود؛ مانند آثاري که به قلم مترجمان ما به سرعت به فارسي برگردانده مي‌شود که البته اين جريان ترجمه يک عيب نيست. 

نقص در جريان سفارش توليد کتاب از صنعت به دانشگاه 
مدرس دانشگاه شهيد بهشتي، ادامه داد: سيستم طرح تقاضا براساس يک پروژه نيازسنجي شده از سوي ناشران در ايران وجود ندارد. براي آثار حوزه علوم‌انساني اين جريان وجود دارد اما در حوزه توليد آثار علوم پايه اين جريان موجود نيست؛ چراکه تقاضا، براي تاليف اين آثار بايد از سوي صنعت به دانشگاه منتقل شود. 

وي افزود: وجود يک گروه ناشر حرفه‌اي در ايجاد ظرفيت براي شکل‌گيري جريان ترجمه معکوس آثار حوزه علوم پايه، ضروري است. بررسي و مقايسه شيوه فعاليت ناشران مطرح حوزه علوم کاربردي دنيا با ناشران داخلي نيز مي‌تواند راهگشا باشد. 

نقش «ايبنا» در آسيب‌شناسي سير انتشار 
با توجه به سطح علمي دانشمندان ايراني و توليد مقالات علمي و تحقيقاتي، مطمئنم آثار ايراني ظرفيت ترجمه معکوس را دارند 
کتاب 
 
دبير علمي بيست و دومين کنفرانس صنعت برق ايران اظهار کرد: پايه مناسب براي تاليف يک کتاب مطلوب در حوزه علوم پايه و کاربردي در کشور وجود ندارد، به همين دليل ايران به يک مصرف‌کننده و مترجم آثار خارجي تبديل شده است. خبرگزاري کتاب ايران به‌عنوان رسانه درگير در امور چاپ و نشر مي‌تواند با بررسي سير انتشار يک کتاب تکنيکي از سوي ناشران مطرح دنيا، دلايل نبود اين فرايند در کشور را شناسايي و آسيب‌شناسي کند.   

عشقي، درباره ظرفيت محتوايي آثار مولفان ايراني براي ترجمه معکوس گفت: با توجه به سطح علمي دانشمندان ايراني و توليد مقالات علمي و تحقيقاتي، مطمئنم آثار ايراني ظرفيت ترجمه معکوس را دارند. 

استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، درباره عقيده برخي مبني بر بي‌نيازي کشورهاي اروپايي به آثار مولفان ايراني حوزه علوم پايه ادامه 
محققان در دانشگاه‌ها با تاليف مقاله و انتشار آن در حال خام‌فروشي دانش‌اند. اگر مقاله را ماده خام علمي بدانيم، کتاب محصول تجاري علم است 
داد: با اين نظر موافق نيستم. اگر اين بي‌نيازي وجود داشت پس چرا ناشران خارجي از مولفان و محققان ايراني براي تاليف فصل‌هاي کتاب‌هاي علمي دعوت مي‌کنند؟ مراکز پژوهشي غربي به دليل وجود زيرساخت‌هاي قوي در حوزه نشر از دانش خام محققان ايراني براي تاليف کتاب استفاده مي‌کنند؛ روندي که در حوزه‌هايي مانند نفت نيز وجود دارد. ما به‌طور جدي مشغول خام‌فروشي علم هستيم. 

نوآوري داريم، دستاورد علمي نداريم
عشقي اظهار کرد: ما نوآوري داريم اما دستاورد علمي نداريم؛ به‌عبارتي ديگر تکنيک را توليد مي‌‌کنيم اما محصول نهايي را کشور‌هاي پيشرفته استفاده مي‌کنند. محققان در دانشگاه‌ها با تاليف مقاله و انتشار آن در حال خام‌فروشي دانش‌اند. اگر مقاله را  ماده خام علمي بدانيم، کتاب محصول تجاري علم است. ضعف قانونگذاري، ريشه مشکلات کشور در حوزه نشر علم محسوب مي‌شود.
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=3651
بستن   چاپ