با حمايت مالي سپهر ترجمان انديشه
fiogf49gjkf0d
دومين همايش پژوهش هاي کاربردي مطالعات زبان انگليسي برگزار شد.
fiogf49gjkf0d
يکشنبه 12 بهمن 1393 - 9:57:47 AM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه

دومين همايش پژوهش هاي کاربردي مطالعات زبان انگليسي در تاريخ نهم بهمن ماه 1393 در محل سالن ثامن الحجج دانشکده مديريت دانشگاه تهران و با حضور پژوهشگران و اساتيد حوزه هاي مختلف زباني از جمله آموزش زبان انگليسي، زبانشناسي و ترجمه برگزار گرديد.

در همايش موصوف حدود 250 مقاله در محورهاي ذيل به دبيرخانه ارائه گرديد:

آموزش زبان انگليسي

روانشناسي زبان

فلسفه زبان

رويکردهاي فراتحليل و يادگيري

شناخت و يادگيري

فراگيري زبان اول

يادگيري زبان دوم

تحليل گفتمان

روشهاي تدريس

زبانشناسي نظري

ادبيات انگليسي

ارزيابي ترجمه و آموزش

زبان شناسي و ترجمه

مطالعات ترجمه

دکتر عطاءالله ملکي رياست و دکتر بهادر صادقي دبيري کميته علمي همايش را برعهده داشتند و اساتيد برجسته اي همچون دکتر پرويز بيرجندي، دکتر فرزانه فرحزاد، دکتر محمود فرخ پي، دکتر فرهاد قائمي، دکتر بهزاد قنسولي، دکتر حسين ملانظر، دکتر امير نجوميان و دکتر سيد محمد ضياحسيني از جمله داوران علمي اين همايش بودند.

در افتتاحيه اين همايش يک روزه، دکتر عطاءالله ملکي و دکتر ضياحسيني به ايراد سخنراني پرداخته و به حاضرين خير مقدم گفتند. در ادامه محمدرضا اربابي مديرعامل موسسه سپهر ترجمان انديشه و مدير مسئول فصلنامه صنعت ترجمه به عنوان حامي مالي همايش دقايقي را به تبيين جايگاه زبان و صنعت ترجمه در معادله جهاني سازي و همچنين تبيين نقش دانشگاه در عصر حاضر پرداخت. وي دانشگاه هاي نسل اول را دانشگاه هايي آموزش محور، دانشگاه هاي نسل دوم را آموزش و پژوهش محور و نسل سوم را دانشگاههايي با محوريت آموزش، پژوهش و کارآفريني معرفي کرد که با اين رويکرد نقش دانشگاه ها در تکامل چرخه و پازل صنعت ترجمه پررنگ تر خواهد بود.

اربابي که او را به عنوان مبتکر مفهوم صنعت ترجمه مي شناسند، به ضرورت پرداختن هرچه بيشتر به پژوهش هاي کاربردي اشاره کرده و ابراز اميدواري کرد دانشگاه ها بتوانند با توليد دانش و تربيت مترجم هر چه بيشتر به تعالي صنعت ترجمه کمک کنند.

در ادامه اين همايش يک روزه مقالات متعددي در قالب ارائه شفاهي و پوستر به حاضرين همايش ارائه شد.

در حاشيه همايش نيز ميز مشاوره کسب و کار ترجمه و حقوق و تکاليف مترجم توسط کارشناسان موسسه سپهر ترجمان انديشه برقرار و مشاورت هاي لازم را در اختيار علاقمندان قرار داد.

در اختتاميه همايش نيز از پنج مقاله برگزيده تقدير و جوايزي از سوي موسسه سپهر ترجمان انديشه به پژوهشگران برتر اهدا گرديد.
http://www.elsconf.ir/fa/ 
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=5106
بستن   چاپ