fiogf49gjkf0d
همه چيز درباره مترجمي رسمي در ايران؛ از آزمون مترجمان رسمي در خرداد 94 تا سازوکار برخورد با دفاتر ترجمه رسمي
fiogf49gjkf0d
بهنوش ثرياي ضرغامي
جمعه 17 بهمن 1393 - 4:39:43 PM
هر آنچه بايد درباره آزمون مترجمي رسمي بدانيد؛ دکتر علي کاظمي مدير کل امور اسناد و امور مترجمي رسمي در گفت‌و‌گو با فصلنامه صنعت ترجمه از جزئيات آزمون، منابع، نحوه نظارت بر دارالترجمه‌ها و شيوه‌هاي اعطاي مدرک مترجمي رسمي مي‌گويد

براي مطالعه متن کامل مقاله به فصلنامه صنعت ترجمه مراجعه فرماييد. 

فصلنامه صنعت ترجمه را مي توانيد از روزنامه فروشي هاي سراسر کشور، کتابفروشي هاي منتخب، کتابفروشي هاي دانشگاه ها و همچنين دفتر فصلنامه به شماره 77620940 تهيه فرماييد.
 
http://www.TranslationIndustry.ir/?code=5169
بستن   چاپ