نشانه شناسي پويانمايي «يخ زده»، استفاده ويژه از اِلمان هاي فمينيستي
دوشنبه 27 دي 1395 - 10:54:17 PM

چکيده:

نشانهشناسي علمي است که به مطالعهي نشانهها به عنوان بخشي از زندگي اجتماعي ميپردازد و تأثير بسزايي بر انتقال فرهنگها دارد. استفاده از اِلمانهاي ويژه در فيلمها در راستاي همين امر رخ ميدهد. بسياري از مفاهيم و نشانههاي خاص در فرهنگهاي مختلف در قالب فيلم يا پويانمايي به جامعه هدف منتقل ميشوند. کارگردان با توجه به ايدئولوژي مخصوص جامعه مبدأ، از اِلمانهاي خاصي استفاده ميکند. پويانمايي «يخزده» پرفروشترين فيلم سال 2013 بوده که توجه منتقدين داخلي و خارجي بسياري را به خود جلب کرده است. استقبال خوب مخاطبين در ايران، نگارنده را بر آن داشت تا «يخزده» را از منظر نشانهشناسي با تأکيد بر اِلمانهاي فمينيستي بررسي کند. بدين منظور، فيلم مذکور بازبيني و عناصر نشانهشناختي آن با رويکرد فمينيستي و زن- محور استخراج شده و به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

 

واژگان کليدي: نشانهشناسي، پويانمايي، اِلمانهاي فمينيستي، يخزده

 
 

براي مطالعه متن کامل اين مقاله، صنعت ترجمه را تهيه فرمائيد.

 

 

اين فصلنامه از طريق يکي از روش هاي زير قابل تهيه است:

 

·        وب­گاه صنعت ترجمه:

Translationindustry.ir

·        تماس با تلفن دفتر مرکزي:

22208534

·        دفتر شماره 2:

66123282-021


·        صفحه رسمي اين نشريه در فيسبوک

·          اينستاگرام

·        و تلگرام

 

 

پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه

 

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=7415
بستن   چاپ