والدن، غزلي زيبا از ادبيات آمريکا
شنبه 4 شهريور 1396 - 11:44:44 AM
پايگاه اطلاع رساني صنعت ترجمه

محبوبه اعتضاد در اين مقاله به مصاحبه با آقاي طاق‌دره درباره والدن، غزل زيبا از ادبيات آمريکا مي‌پردازند؛

در ادبيات آمريکا دو اثر مهم را با آب مي‌شناسند. موبي ديک و و والدن. هرمن ملويل، در داستان موبي ديک، قهرمان خويش را براي انتقام از طبيعت و شکار نهنگ به اقيانوس مي‌فرستد، اما هنري ديويد تارو در «والدن» قصه‌ي خويش را از کنار آبگيري بسيار کوچک در دل جنگلي با صفا براي ما بازگو مي‌کند. نويسنده در والدن به دنبال کشتن يا صيد چيزي از دريا و اقيانوس نيست يا نمي‌خواهد از طبيعت انتقام بگيرد. تارو خود قهرمان داستان خويش است و قصه‌اي از ديگران بازگو نمي‌کند. او خواهان يگانگي با طبيعت و آبگير و جوياي پيوستن به جنگل و به جهان هستي است...

براي مطالعه متن کامل اين مقاله، صنعت ترجمه را تهيه فرمائيد.

اين فصلنامه از طريق يکي از روش هاي زير قابل تهيه است:

وب­گاه صنعت ترجمه:

Translationindustry.ir

تماس با تلفن دفتر مرکزي:

22208534

دفتر شماره 2:

66123282-021

صفحه رسمي اين نشريه در فيسبوک

اينستاگرام

و تلگرام

http://www.TranslationIndustry.ir/?code=7645
بستن   چاپ