تيتر: انعقاد قرارداد ترجمه کتابي در حوزه علوم ارتباطات و رسانه
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: