تيتر:
fiogf49gjkf0d
گاف‌هاي ترجمه‌اي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: