تيتر: نشانه شناسي پويانمايي «يخ زده»، استفاده ويژه از اِلمان هاي فمينيستي
پست الکترونيک فرستنده: *
پست الکترونيک گيرنده: *
متن: